Povjerenje našoj kompaniji ukazao je i ovaj klijent sa kojim imamo potpisane višegodisnje ugovore za tekuće i interventno održavanje niskonaponske mreže. Za ovog klijenta radili smo rekonstrukciju i dogradnju poslovnih objekata u radnoj jedinici Kozarska Dubica.