1997. godine naša kompanija za ovog klijenta je radila AB temelje dalekovodnih stubova.