Nigra je uradila nadstrešnicu nad topolom užasa i rekonstukciju objekata u spomen području Donja Gradina.