Rekonstrukcija zgrade Opštine Kozarska Dubica podrazumijevala je izradu fasade,  rekonstrukciju krova kao i  uređenje kompletnih unutrašnjih prostorija.