Nigra ima profesionalnu ekipu bravara koji odgovaraju na naizazovnije projekte poput izrade metalnih konstrukcija, hala, nadstrešnica, nosača, mostova malih raspona i ostalo. Svi elementi se prave u pogonu preduzeća, transportuju i sklapaju na samom gradilištu. Imamo auto dizalicu koja vrši montažu elemenata.